Kontakt
Súkromná materská škola Farebný vláčik
  Narcisová 4
  04011   Košice – Západ
  0904 245 403
 
krátky popis banneru
krátky popis banneru
 Novinky
Súkromná materská škola

Od 1.9.2015 sme zaradení pod Ministerstvo školstva do siete predškolských zariadení.


PREVÁDZKA OTVORENÁ OD 6:30 DO 17:00.

Prijímame deti počas celého školského roka aj počas všetkých prázdnin v roku. Kto ma záujem umiestniť detičky a obzrieť si naše centrum Farebný vláčik srdečne Vás privítame.

Režim dňa

Zabezpečujeme pravidelný režim, ktorý je pre dieťa veľmi dôležitý.
 

  •   6:30 –  8:30            príchod detí, voľné hry, ranné cvičenie
  •   9:00 –  9:30            hygiena, desiata
  •   9:30 – 10:30           výchovná vzdelávacia činnosť
  • 10:30 –   11:30         pohyb vonku, športové aktivity
  • 11:30 – 12:00           hygiena, obed
  • 12:00 – 14:30          spánok/relax, čítanie/počúvanie rozprávky
  • 14:30 – 15:00           hygiena, olovrant
  • 15:00  - 17:00          voľné hry, aktivity