Kontakt
Súkromná materská škola Farebný vláčik
  Narcisová 4
  04011   Košice – Západ
  0904 245 403
 
krátky popis banneru
krátky popis banneru
 Novinky
Súkromná materská škola

Od 1.9.2015 sme zaradení pod Ministerstvo školstva do siete predškolských zariadení.


PREVÁDZKA OTVORENÁ OD 6:30 DO 17:00.

Prijímame deti počas celého školského roka aj počas všetkých prázdnin v roku. Kto ma záujem umiestniť detičky a obzrieť si naše centrum Farebný vláčik srdečne Vás privítame.

Sme Súkromná materská škola „Farebný vláčik“ ktorá sa postará o vaše detičky vo veku od  2  - 6 rokov.Od 1.9.2015 sme zaradení pod Ministerstvo školstva do siete predškolských zariadení.

V našej materskej škole zabezpečujeme:

  • Celodennú starostlivosť
  • Poldennú starostlivosť
  • Adaptačný proces
  • Materská škola poskytuje celodennú  starostlivosť. Súkromná materská škola poskytuje celodennú výchovnú starostlivosť deťom vo veku spravidla od 2 - 6  rokov. Na pred primárne vzdelávanie sa prijíma aj dieťa, ktoré dovŕšilo šiesty rok veku a ktoré malo odložený začiatok plnenia povinnej školskej dochádzky, alebo dieťa, ktorému bolo dodatočne odložené plnenie povinnej školskej dochádzky. Súkromné materská škola poskytuje aj možnosť poldenného pobytu.

    Školský vzdelávací program Súkromnej materskej školy vychádza zo Štátneho vzdelávacieho programu , ktorý je záväzný pre materské školy.


Všetky spomínané aktivity sú realizované tak, aby sme zabezpečili starostlivosť, ktorá zohľadňuje jednotlivé vývinové obdobia dieťaťa .


Podľa zákona č.561/2008 z z. majú zárobkovo činní rodičia dieťaťa do 3 rokov možnosť čerpať príspevok na starostlivosť o dieťa do výšky 280 euro mesačne