Kontakt
Súkromná materská škola Farebný vláčik
  Narcisová 4
  04011   Košice – Západ
  0904 245 403
 
krátky popis banneru
krátky popis banneru
 Novinky
01.09.2015   Súkromná materská škola - Od 1.9.2015 sme zaradení pod Ministerstvo školstva do siete predškolských zariadení.
 
PREVÁDZKA OTVORENÁ OD 6:30 DO 17:00. - Prijímame deti počas celého školského roka aj počas všetkých prázdnin v roku. Kto ma záujem umiestniť detičky a obzrieť si naše centrum Farebný vláčik srdečne Vás privítame.

Aktivity

Zameriavame sa na výchovno- vzdelávaciu činnosť s výučbou anglického jazyka
 
HRA A TVORIVOSŤ

Vytvárame obohatené prostredie, ktoré oslovuje psychiku dieťaťa a zabezpečuje podmienky na zmysluplné učenie
 
DIDAKTICKÉ AKTIVITY

Poskytovanie skúsenosti, ktoré zodpovedajú pripravenosti dieťaťa reagovať

Aká je naša stratégia:

 • Školský vzdelávací program vypracovaný v súlade so štátnym vzdelávacím programom
 • ISCED O
 •  výučba Anglického jazyka
 •  montessori pomôcky
 •  napomáhanie procesu samostatnosti
 •  individuálny prístup k dieťaťu
 •  zdravé stravovanie a pitný režim
 •  záujmové aktivity
 •  prechádzky a pohyb vonku za každého počasia
 •  hry, tvorivosť
 •  výtvarná činnosť
 •  športová činnosť
 •  hudobné a tanečné aktivity
 •  základné hygienické návyky dieťaťa

Projekty:
 
 • Spolupráca s odborníkmi z rôznych oblastí
 • oslavy sviatkov
 • programy pre rodičov